ترجمه Steady در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكنواخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محكم‌ , در فارسی : پرپشت‌ , به فارسی : استوار , سایر ترجمه ها : ثابت‌ پي‌ درپي‌

Steady به چه معناست و Steady یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steady

يكنواخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكنواخت‌, ترجمه يكنواخت‌, کلمات شبیه يكنواخت‌ , محكم‌ به لاتین , پرپشت‌ به لاتین , استوار خارجی , ثابت‌ در زبان , پي‌ درپي‌انگلیسی
دانلود فایل ها