ترجمه Steak Knife در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارد روميزي‌ داراي‌ تيغه‌ مضرس‌. می باشد

Steak Knife به چه معناست و Steak Knife یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steak Knife

كارد روميزي‌ داراي‌ تيغه‌ مضرس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارد روميزي‌ داراي‌ تيغه‌ مضرس‌., ترجمه كارد روميزي‌ داراي‌ تيغه‌ مضرس‌., کلمات شبیه كارد روميزي‌ داراي‌ تيغه‌ مضرس‌.
دانلود فایل ها