ترجمه Stealer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دزد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتكب‌ سرقت‌.

Stealer به چه معناست و Stealer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stealer

دزد به خارجی , ریشه انگلیسی دزد, ترجمه دزد, کلمات شبیه دزد , مرتكب‌ سرقت‌. به لاتین
دانلود فایل ها