ترجمه Steam Fitter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارلوله‌ بخار. می باشد

Steam Fitter به چه معناست و Steam Fitter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Fitter

كارلوله‌ بخار. به خارجی , ریشه انگلیسی كارلوله‌ بخار., ترجمه كارلوله‌ بخار., کلمات شبیه كارلوله‌ بخار.
دانلود فایل ها