ترجمه Steam Iron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگاه‌ بخار لباس‌ شويي‌.

Steam Iron به چه معناست و Steam Iron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Iron

ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌, ترجمه ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌, کلمات شبیه ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌ , دستگاه‌ بخار لباس‌ شويي‌. به لاتین
دانلود فایل ها