ترجمه Steam Turbine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توربين‌ بخار. می باشد

Steam Turbine به چه معناست و Steam Turbine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Turbine

توربين‌ بخار. به خارجی , ریشه انگلیسی توربين‌ بخار., ترجمه توربين‌ بخار., کلمات شبیه توربين‌ بخار.
دانلود فایل ها