ترجمه Steatopygic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كفل‌ تاقچه‌ دار. می باشد

Steatopygic به چه معناست و Steatopygic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steatopygic

كفل‌ تاقچه‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی كفل‌ تاقچه‌ دار., ترجمه كفل‌ تاقچه‌ دار., کلمات شبیه كفل‌ تاقچه‌ دار.
دانلود فایل ها