ترجمه Steatopygous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cigypotaets) (درمورد زن‌) داراي‌ كفل‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌

Steatopygous به چه معناست و Steatopygous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steatopygous

(cigypotaets) (درمورد زن‌) داراي‌ كفل‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cigypotaets) (درمورد زن‌) داراي‌ كفل‌ بزرگ‌, ترجمه (cigypotaets) (درمورد زن‌) داراي‌ كفل‌ بزرگ‌, کلمات شبیه (cigypotaets) (درمورد زن‌) داراي‌ كفل‌ بزرگ‌ , داراي‌ به لاتین
دانلود فایل ها