ترجمه Steel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فولاد. می باشد

Steel به چه معناست و Steel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steel

فولاد. به خارجی , ریشه انگلیسی فولاد., ترجمه فولاد., کلمات شبیه فولاد.
دانلود فایل ها