ترجمه Steel Blue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ ابي‌ فولادي‌. می باشد

Steel Blue به چه معناست و Steel Blue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steel Blue

رنگ‌ ابي‌ فولادي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ ابي‌ فولادي‌., ترجمه رنگ‌ ابي‌ فولادي‌., کلمات شبیه رنگ‌ ابي‌ فولادي‌.
دانلود فایل ها