ترجمه Steel Engraving در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گراور سازي‌ با فولاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گراور فولادي‌.

Steel Engraving به چه معناست و Steel Engraving یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steel Engraving

گراور سازي‌ با فولاد به خارجی , ریشه انگلیسی گراور سازي‌ با فولاد, ترجمه گراور سازي‌ با فولاد, کلمات شبیه گراور سازي‌ با فولاد , گراور فولادي‌. به لاتین
دانلود فایل ها