ترجمه Steel Guitar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گيتار هاوايي‌. می باشد

Steel Guitar به چه معناست و Steel Guitar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steel Guitar

گيتار هاوايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گيتار هاوايي‌., ترجمه گيتار هاوايي‌., کلمات شبیه گيتار هاوايي‌.
دانلود فایل ها