ترجمه Steepen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرازير شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سراشيب‌ كردن‌ , در فارسی : دم‌ كردن‌ , به فارسی : خيساندن‌ , سایر ترجمه ها : ترقي‌

Steepen به چه معناست و Steepen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steepen

سرازير شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرازير شدن‌, ترجمه سرازير شدن‌, کلمات شبیه سرازير شدن‌ , سراشيب‌ كردن‌ به لاتین , دم‌ كردن‌ به لاتین , خيساندن‌ خارجی , ترقي‌ در زبان
دانلود فایل ها