ترجمه Steeple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مناره‌ كليسا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برج‌ , در فارسی : ساختمان‌ بلند , به فارسی : برج‌ كليسا.

Steeple به چه معناست و Steeple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steeple

مناره‌ كليسا به خارجی , ریشه انگلیسی مناره‌ كليسا, ترجمه مناره‌ كليسا, کلمات شبیه مناره‌ كليسا , برج‌ به لاتین , ساختمان‌ بلند به لاتین , برج‌ كليسا. خارجی
دانلود فایل ها