ترجمه Steerage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راهنمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هدايت‌ , در فارسی : اداره‌ , به فارسی : تربيت‌ , سایر ترجمه ها : سكان‌.

Steerage به چه معناست و Steerage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steerage

راهنمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راهنمايي‌, ترجمه راهنمايي‌, کلمات شبیه راهنمايي‌ , هدايت‌ به لاتین , اداره‌ به لاتین , تربيت‌ خارجی , سكان‌. در زبان
دانلود فایل ها