ترجمه Steerer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شراعبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هادي‌ , در فارسی : رهبر.

Steerer به چه معناست و Steerer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steerer

شراعبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شراعبان‌, ترجمه شراعبان‌, کلمات شبیه شراعبان‌ , هادي‌ به لاتین , رهبر. به لاتین
دانلود فایل ها