ترجمه Steering Gear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دنده‌ فرمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دنده‌ سكان‌.

Steering Gear به چه معناست و Steering Gear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steering Gear

دنده‌ فرمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دنده‌ فرمان‌, ترجمه دنده‌ فرمان‌, کلمات شبیه دنده‌ فرمان‌ , دنده‌ سكان‌. به لاتین
دانلود فایل ها