ترجمه Steeve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در انبار كشتي‌) بار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنگ‌ هم‌ چيدن‌ , در فارسی : خفت‌ كردن‌

Steeve به چه معناست و Steeve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steeve

(در انبار كشتي‌) بار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در انبار كشتي‌) بار كردن‌, ترجمه (در انبار كشتي‌) بار كردن‌, کلمات شبیه (در انبار كشتي‌) بار كردن‌ , تنگ‌ هم‌ چيدن‌ به لاتین , خفت‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها