ترجمه Stelar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ استوانه‌ اوندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستون‌ وار , در فارسی : پايه‌ وار , به فارسی : ستون‌ دار.

Stelar به چه معناست و Stelar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stelar

داراي‌ استوانه‌ اوندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ استوانه‌ اوندي‌, ترجمه داراي‌ استوانه‌ اوندي‌, کلمات شبیه داراي‌ استوانه‌ اوندي‌ , ستون‌ وار به لاتین , پايه‌ وار به لاتین , ستون‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها