ترجمه Stelliform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ ستاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ستاره‌ وار , در فارسی : ستاره‌ وش‌.

Stelliform به چه معناست و Stelliform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stelliform

بشكل‌ ستاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ ستاره‌, ترجمه بشكل‌ ستاره‌, کلمات شبیه بشكل‌ ستاره‌ , ستاره‌ وار به لاتین , ستاره‌ وش‌. به لاتین
دانلود فایل ها