ترجمه Stellular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ ستاره‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شعاعي‌ (مثل‌ ستاره‌) پوشيده‌ از

Stellular به چه معناست و Stellular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stellular

شبيه‌ ستاره‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ ستاره‌ كوچك‌, ترجمه شبيه‌ ستاره‌ كوچك‌, کلمات شبیه شبيه‌ ستاره‌ كوچك‌ , شعاعي‌ (مثل‌ ستاره‌) پوشيده‌ از به لاتین
دانلود فایل ها