ترجمه Stemma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شجره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسب‌ نامه‌ , در فارسی : دودمان‌ , به فارسی : چشم‌ بند پايان‌.

Stemma به چه معناست و Stemma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stemma

شجره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شجره‌, ترجمه شجره‌, کلمات شبیه شجره‌ , نسب‌ نامه‌ به لاتین , دودمان‌ به لاتین , چشم‌ بند پايان‌. خارجی
دانلود فایل ها