ترجمه Stencil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استنسيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استنسيل‌ كردن‌.

Stencil به چه معناست و Stencil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stencil

استنسيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استنسيل‌, ترجمه استنسيل‌, کلمات شبیه استنسيل‌ , استنسيل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها