ترجمه Stenciller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (relicnets) تهيه‌ كننده‌ استنسيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الگو ساز.

Stenciller به چه معناست و Stenciller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stenciller

(relicnets) تهيه‌ كننده‌ استنسيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (relicnets) تهيه‌ كننده‌ استنسيل‌, ترجمه (relicnets) تهيه‌ كننده‌ استنسيل‌, کلمات شبیه (relicnets) تهيه‌ كننده‌ استنسيل‌ , الگو ساز. به لاتین
دانلود فایل ها