ترجمه Step Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از محلي‌ خارج‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدم‌ تند كردن‌.

Step Out به چه معناست و Step Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Step Out

از محلي‌ خارج‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از محلي‌ خارج‌ شدن‌, ترجمه از محلي‌ خارج‌ شدن‌, کلمات شبیه از محلي‌ خارج‌ شدن‌ , قدم‌ تند كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها