ترجمه Step Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برخاستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضافه‌ كردن‌ , در فارسی : عمل‌ كردن‌.

Step Up به چه معناست و Step Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Step Up

برخاستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برخاستن‌, ترجمه برخاستن‌, کلمات شبیه برخاستن‌ , اضافه‌ كردن‌ به لاتین , عمل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها