ترجمه، معنی و ریشه کلمه Step Up به فارسی

ترجمه Step Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برخاستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اضافه‌ كردن‌ , در فارسی : عمل‌ كردن‌.

Step Up به چه معناست و Step Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Step Up

برخاستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برخاستن‌, ترجمه برخاستن‌, کلمات شبیه برخاستن‌ , اضافه‌ كردن‌ به لاتین , عمل‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: