ترجمه Step Wise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدم‌ بقدم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تدريجي‌.

Step Wise به چه معناست و Step Wise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Step Wise

قدم‌ بقدم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدم‌ بقدم‌, ترجمه قدم‌ بقدم‌, کلمات شبیه قدم‌ بقدم‌ , تدريجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها