ترجمه Stepchild در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرزند خوانده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نافرزندي‌.

Stepchild به چه معناست و Stepchild یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stepchild

فرزند خوانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرزند خوانده‌, ترجمه فرزند خوانده‌, کلمات شبیه فرزند خوانده‌ , نافرزندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها