ترجمه Stepparent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای والدين‌ غير صلبي‌. می باشد

Stepparent به چه معناست و Stepparent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stepparent

والدين‌ غير صلبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی والدين‌ غير صلبي‌., ترجمه والدين‌ غير صلبي‌., کلمات شبیه والدين‌ غير صلبي‌.
دانلود فایل ها