ترجمه Stepped در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پله‌ دار. می باشد

Stepped به چه معناست و Stepped یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stepped

پله‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی پله‌ دار., ترجمه پله‌ دار., کلمات شبیه پله‌ دار.
دانلود فایل ها