خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52046 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52046','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52046 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stepper به فارسی

ترجمه Stepper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پله‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزي‌ كه‌ براي‌ پله‌ بكار مي‌ رود.

Stepper به چه معناست و Stepper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stepper

پله‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی پله‌ ساز, ترجمه پله‌ ساز, کلمات شبیه پله‌ ساز , چيزي‌ كه‌ براي‌ پله‌ بكار مي‌ رود. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: