ترجمه Stercoricolous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زي‌. می باشد

Stercoricolous به چه معناست و Stercoricolous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stercoricolous

زي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زي‌., ترجمه زي‌., کلمات شبیه زي‌.
دانلود فایل ها