ترجمه Stereometric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برجسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ برجسته‌ , در فارسی : وابسته‌ بترسيمات‌ برجسته‌.

Stereometric به چه معناست و Stereometric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stereometric

برجسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برجسته‌, ترجمه برجسته‌, کلمات شبیه برجسته‌ , خط‌ برجسته‌ به لاتین , وابسته‌ بترسيمات‌ برجسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها