ترجمه Stereoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبحث‌ اشكال‌ برجسته‌.

Stereoscope به چه معناست و Stereoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stereoscope

نما به خارجی , ریشه انگلیسی نما, ترجمه نما, کلمات شبیه نما , مبحث‌ اشكال‌ برجسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها