ترجمه Sterling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عهيار قانوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمام‌ عيار , در فارسی : ظ‌اهر وباط‌ن‌ يكي‌

Sterling به چه معناست و Sterling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sterling

داراي‌ عهيار قانوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عهيار قانوني‌, ترجمه داراي‌ عهيار قانوني‌, کلمات شبیه داراي‌ عهيار قانوني‌ , تمام‌ عيار به لاتین , ظ‌اهر وباط‌ن‌ يكي‌ به لاتین
دانلود فایل ها