ترجمه Stern Wheeler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقب‌. می باشد

Stern Wheeler به چه معناست و Stern Wheeler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stern Wheeler

عقب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عقب‌., ترجمه عقب‌., کلمات شبیه عقب‌.
دانلود فایل ها