ترجمه Stethoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشي‌ ط‌بي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوشي‌ ضربان‌ سنج‌.

Stethoscope به چه معناست و Stethoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stethoscope

گوشي‌ ط‌بي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوشي‌ ط‌بي‌, ترجمه گوشي‌ ط‌بي‌, کلمات شبیه گوشي‌ ط‌بي‌ , گوشي‌ ضربان‌ سنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها