ترجمه Stewardship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌ارت‌ خرج‌ , در فارسی : رفاقت‌ ومعاونت‌ , به فارسی : مباشرت‌.

Stewardship به چه معناست و Stewardship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stewardship

نظ‌ارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ارت‌, ترجمه نظ‌ارت‌, کلمات شبیه نظ‌ارت‌ , نظ‌ارت‌ خرج‌ به لاتین , رفاقت‌ ومعاونت‌ به لاتین , مباشرت‌. خارجی
دانلود فایل ها