ترجمه Stick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسبندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسبناك‌ , در فارسی : الصاق‌ , به فارسی : تاخير , سایر ترجمه ها : پيچ‌ دركار

Stick به چه معناست و Stick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stick

چسبندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسبندگي‌, ترجمه چسبندگي‌, کلمات شبیه چسبندگي‌ , چسبناك‌ به لاتین , الصاق‌ به لاتین , تاخير خارجی , پيچ‌ دركار در زبان
دانلود فایل ها