ترجمه Stickpin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنجاق‌ كراوات‌. می باشد

Stickpin به چه معناست و Stickpin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stickpin

سنجاق‌ كراوات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنجاق‌ كراوات‌., ترجمه سنجاق‌ كراوات‌., کلمات شبیه سنجاق‌ كراوات‌.
دانلود فایل ها