ترجمه Sticky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چسبناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسبنده‌ , در فارسی : دشوار , به فارسی : سخت‌ , سایر ترجمه ها : چسبناك‌ كردن‌.

Sticky به چه معناست و Sticky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sticky

چسبناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چسبناك‌, ترجمه چسبناك‌, کلمات شبیه چسبناك‌ , چسبنده‌ به لاتین , دشوار به لاتین , سخت‌ خارجی , چسبناك‌ كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها