ترجمه Stiffish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبتا سخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمه‌ شق‌.

Stiffish به چه معناست و Stiffish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stiffish

نسبتا سخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نسبتا سخت‌, ترجمه نسبتا سخت‌, کلمات شبیه نسبتا سخت‌ , نيمه‌ شق‌. به لاتین
دانلود فایل ها