خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52158 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52158','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52158 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Still به فارسی

ترجمه Still در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرق‌گرفتن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سكوت‌ , در فارسی : خاموشي‌.

Still به چه معناست و Still یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Still

عرق‌گرفتن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی عرق‌گرفتن‌ از, ترجمه عرق‌گرفتن‌ از, کلمات شبیه عرق‌گرفتن‌ از , سكوت‌ به لاتین , خاموشي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: