ترجمه Stimulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحريك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برانگيختن‌ , در فارسی : انگيزش‌.

Stimulation به چه معناست و Stimulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stimulation

تحريك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحريك‌, ترجمه تحريك‌, کلمات شبیه تحريك‌ , برانگيختن‌ به لاتین , انگيزش‌. به لاتین
دانلود فایل ها