ترجمه Stimulus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگيزه‌.

Stimulus به چه معناست و Stimulus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stimulus

محرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محرك‌, ترجمه محرك‌, کلمات شبیه محرك‌ , انگيزه‌. به لاتین
دانلود فایل ها