ترجمه Stink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بودن‌. می باشد

Stink به چه معناست و Stink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stink

بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بودن‌., ترجمه بودن‌., کلمات شبیه بودن‌.
دانلود فایل ها