ترجمه Stint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از روي‌ لئامت‌ دادن‌ , در فارسی : مضايقه‌ كردن‌ , به فارسی : كم‌

Stint به چه معناست و Stint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stint

محدود كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محدود كردن‌, ترجمه محدود كردن‌, کلمات شبیه محدود كردن‌ , از روي‌ لئامت‌ دادن‌ به لاتین , مضايقه‌ كردن‌ به لاتین , كم‌ خارجی
دانلود فایل ها