ترجمه Stipitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روييده‌ شده‌ بر روي‌ ساقك‌.

Stipitate به چه معناست و Stipitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stipitate

(گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار, ترجمه (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ساقه‌ دار , روييده‌ شده‌ بر روي‌ ساقك‌. به لاتین
دانلود فایل ها