ترجمه Stipple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منقوط‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسيم‌ بانقط‌ه‌.

Stipple به چه معناست و Stipple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stipple

منقوط‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منقوط‌ كردن‌, ترجمه منقوط‌ كردن‌, کلمات شبیه منقوط‌ كردن‌ , ترسيم‌ بانقط‌ه‌. به لاتین
دانلود فایل ها