ترجمه Stipulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرار گذاشتن‌ , در فارسی : تصريح‌ كردن‌.

Stipulate به چه معناست و Stipulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stipulate

قيد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قيد كردن‌, ترجمه قيد كردن‌, کلمات شبیه قيد كردن‌ , قرار گذاشتن‌ به لاتین , تصريح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها